dnes je poslední aktualizace 29.4.2008


  pro prohlížení fotografií zvolte:                        fotografie s možností zvětšení      nebo      slideshow

 

Theatinerkirche

Theatinerkirche (kostel sv. Kajetána), jeden z nejokázalejších kostelů v Mnichově, byl postaven na počest narození syna kurfiřtu Ferdinandovi. Byl stavěn v letech 1662 až 1690. Na začátku byl stavěn dle římského vzoru, díky střídajícím se architektům se na jeho další stavbě projevil benátský vliv. Rokokové průčelí bylo vybudováno v letech 1765 až 68. Interiér kostela je zařízen v barokním slohu. Impozantní průčelí s dvojicí věží a měděná kopule jsou jednou z dominant Mnichova.